cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Kalendarz mowy dziecka

Kalendarz mowy dziecka

 

Do ukończenia 1 roku życia

 Głużenie pojawia się ok.2,3m.ż . To odruch bezwarunkowy. Polega na

wydawaniu przez dziecko dźwięków, początkowo samogłoskowych, później

spółgłoskowych, a z czasem całych grup głoskowych – agy, aky.

 Gaworzenie pojawia się ok. 6m.ż. Teraz dziecko zaczyna świadomie

powtarzać i naśladować dźwięki mowy, takie jak- ba, ma itd.

 Przed ukończeniem pierwszego roku życia powinny pojawić się pierwsze słowa.

Najczęściej są nimi: mama, tata lub baba.

 

Do ukończenia 2 roku życia

 Potrafi wymówić wszystkie samogłoski ustne (a, o, e, u, i, y)

 Prawidłowo wymawia następujące spółgłoski: p, b, m, t, d, k, ś, czasem ć. Inne

spółgłoski zastępuje łatwiejszymi do wymówienia.

 Wypowiada tylko pierwsze sylaby wyrazów lub ich końcówki.

 Dziecko rozumie już wiele słów, jednak nie wszystkie potrafi poprawnie

wypowiedzieć. Podczas zabawy mówi do siebie lub do zabawek.

 Stosuje wyrazy dźwiękonaśladowcze np. ko, ko, kukuryku itd.

 

Do ukończenia 3 roku życia:

 Wymawia następujące spółgłoski: w, f, wi, fi, ś, ź, ć, dź, ń, l, li, k, g, ch, ki, gi,

chi, j, ł.

 W mowie dziecka pojawiają się proste zdania oznajmujące, pytające,

rozkazujące i wykrzyknikowe.

 Wymawia wszystkie samogłoski w tym również nosowe ą i ę.

 Zwiększa się liczba wypowiadanych słów. W wieku 2 lat jest ich około 300, w

wieku 3 lat ok. 1000.

 Potrafi używać słowa „ja”.

 Opowiada bajkę lub krótką historyjkę.

 

Do ukończenia 4roku życia:

 Rozumie i wykonuje nasze polecenia.

 Poprawnie wypowiada głoski syczące s, z, c, dz.

 Opuszcza sylaby początkowe lub końcowe np. kapel – kapelusz

 Przestawia głoski lub całe sylaby w wyrazie np. wałka – ławka

 Tworzy nowe wyrazy na podstawie dwóch innych wyrazów np. zakluczyć –

zamknąć na klucz.

 Tworzy nowe wyrazów na podstawie ich funkcji np. prasowalnica – żelazko.

 Zniekształca formy czasu teraźniejszego, przeszłego, przyszłego np. boliło –

bolało.

 Tworzy nowe wyrazy np. kuchniowe krzesło

 Zna i posługuje się ok. 1800 słów.

 Zniekształceniu ulegają części mowy.

 Rozróżnia kolory i potrafi je nazwać.

 

Do ukończenia 5 roku życia:

 Poprawnie wypowiada głoski szumiące sz, cz, rz, dż oraz głoskę r.

 Zadaje dużo pytań dotyczących miejsc, przedmiotów, które znajdują się w

jego otoczeniu.

 Potrafi odpowiedzieć na proste pytania wynikające z bieżącej sytuacji np.

Jak masz na imię?, Co zrobisz gdy będzie Ci zimno?

 Stosuje wyrażenia przyimkowe z przyimkami na, pod, do, w, przed, za itp.

 Rozumie i nazywa związki przyczynowo- skutkowe, umie je opowiedzieć.

 Wypowiada od 2000 – 2600słów.

 

Do ukończenia 6 roku życia:

 Poprawnie realizuje wszystkie głoski.

 Potrafi zrelacjonować wydarzenia z przeszłości.

 Opowiedzieć o planach, wydarzeniach, które nastąpią w przyszłości.

 Umie opisać i porównać przedmioty, postacie, wydarzenia.

 Rozumie i stosuje różne formy komunikacji w zależności od osoby, do

której adresowane są słowa – inaczej zwraca się do rówieśnika, mamy, czy

pani w przedszkolu.

 Zna i stosuje wszystkie formy grzecznościowe.

 Posługuje się wszystkimi częściami mowy.  • Kącik logopedyczny
  • Tablica Ogłoszeń