cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Logopeda


Sylwia SierzputowskaLogopeda w naszej Placówce zajmuje się wspieraniem i stymulowaniem rozwoju mowy podopiecznych, terapią zaburzeń komunikacji.

Prowadzi badania przesiewowe, mające na celu wyłonienie dzieci potrzebujących wsparcia. Celem indywidualnych zajęć logopedycznych jest usuwanie wad wymowy, wyrównanie deficytów w zakresie motoryki narządów mowy, słuchu fonematycznego oraz wsparcie pedagogiczne w ogólnym rozwoju poznawczym dziecka.

Zadaniem logopedy  jest także zapobieganie zaburzeniom mowy (profilaktyka), realizowane pod postacią zajęć grupowych w grupach najmłodszych, polegające na stymulowaniu procesów nabywania kompetencji językowych, prowadzeniu ćwiczeń kształtujących prawidłową mowę i doskonalących mowę już ukształtowaną.

Logopeda w naszym przedszkolu jest zatrudniony w pełnym wymiarze godzin.