cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Zabawy rozwijające dla starszych dzieci (nie tylko logopedyczne) :)

 

Wyliczanki to aktywna zabawa połączona z rytmiczną recytacją, dzięki czemu utrwalają elementy prozodyczne wypowiedzi. Ponadto zapoznają dziecko

z nowymi słowami, z cyframi i liczeniem. Doskonalą też umiejętność wybrzmiewania trudnych połączeń dźwięków.

 

 Słuchanie i uczenie wierszyków pozwala poznawać nowe słowa i ćwiczy pamięć. Ciekawe wydaje się łączenie prostych tekstów rymowanych

ze wskazywaniem odpowiednich przedmiotów lub z jednoczesnym tworzeniem ruchu dla kolejnych fraz. Jest to doskonałe ćwiczenie pamięci

słuchowej, słuchu fonematycznego, koncentracji i wyobraźni, a na dodatek wspaniała zabawa. Podobnie cenne jest łączenie recytacji z rysowaniem

(symbolicznym), co zmusza dziecko do śledzenia ruchu i uważnego słuchania tekstu. Ułatwia tym samym zapamiętywanie go.

 

Zabawy tematyczne ukierunkowane na rozmowę i rozumienie treści słyszanych wypowiedzi (zabawa w dom, robienie zakupów, budowanie domu,

przygotowywanie przyjęcia urodzinowego itp.). Przy okazji możemy słownie formułować plany działania pamiętając o następstwie czasowym (plan przygotowania do spaceru, organizacji przyjęcia urodzinowego itd.), wspólnie rozwiązywać problemy (samochody nie mieszczą się na parkingu, rozbudowujemy parking czy zmieniamy sposób parkowania), a także bawić się w zgadywanie przez definiowanie (podaj rzecz, dzięki której mama będzie miała słodką herbatę). Takie zabawy zwiększają samodzielność, koncentrację, rozumienie wypowiedzi oraz rozwijają myślenie logiczne.

 

Zabawy z bajkami mobilizują do uważnego słuchania, rozwijają wyobraźnię i kreatywność, wspierają samodzielność i pewność siebie. Możemy tworzyć

bajki typu prawda-fałsz, czy też wymyślając bajkę, czy opowiadając znaną, w którą wpleciemy elementy nieprawdziwe (np. krem do mycia zębów) lub

celowo zmienione (osiołek Puchatek, pan kotek był chory i leżał w kubeczku). Dzieci wówczas bardzo żywo reagują i nas poprawiają. Z nieco starszymi

pociechami możemy tworzyć dalszy ciąg bajki lub wymyślać nowe zakończenie.

 

Zabawy w teatr są lubiane przez dzieci. Chętnie wcielają się one w role, uwielbiają się przebierać. Mają również dużo radości z odniesionego sukcesu

(zwłaszcza jeśli są widzowie). Możemy zatem wspólnie przygotowywać scenki teatralne, inscenizując z podziałem na role znane dziecku bajki. Dobrą

zachętą do porozumiewania się i dostarczaniem informacji z zakresu wiedzy ogólnej jest aranżowanie sytuacji i tworzenie dialogów np. między zwierzętami

robiącymi zapasy na zimę (taki domowy teatrzyk wg wymyślonego scenariusza, z postaciami np. wyciętymi z papieru). Są to tzw. zabawy parateatralne.

 

Wspólne oglądanie bajek, programów przyrodniczych czy edukacyjnych, które zaspokajają ciekawość poznawczą dziecka, prowokuje do interesujących

rozmów (także w kontekście wychowawczym) oraz do wyszukiwania i pogłębiania wiadomości w książkach, encyklopediach dla dzieci czy nawet

Internecie. Ciekawym pomysłem jest dubbingowanie – wyciszanie telewizora i podkładanie swojego głosu, wymyślając własne dialogi odpowiednie do tego,

co widzimy na ekranie.

 

Zabawy słowne rozwijające umiejętności: zadawania pytań i udzielania odpowiedzi (Co będzie, jeżeli…? Co mogłoby się stać, gdyby…?), wyjaśniania

i uzasadniania (Dlaczego? Po co?) oraz opisu własnych odczuć (Jesteś słonkiem. Jak się czujesz?).

 

Działania plastyczne. Do treści opowiadania czy słuchanej bajki, dziecko może rysować symboliczne obrazki, pojedyncze ilustracje czy historyjki

obrazkowe, co ułatwi mu zrozumienie tekstu i dostrzeżenie związków przyczynowo-skutkowych między zdarzeniami. Ćwiczy przy okazji pamięć

i tworzy prosty plan wypowiedzi. Warto też pozwolić na malowanie farbami czy tuszem (rozdmuchujemy go przy pomocy słomki do napojów). Jeśli

powstaną abstrakcyjne obrazki, możemy nadawać im treść i snuć opowieści, na jakie pozwoli wyobraźnia.

 

Zabawy rytmiczno- ruchowe, angażując wszystkie zmysły, wywierają dobroczynny wpływ na harmonię i płynność ruchów, koordynację słuchowo- ruchową,

koncentrację, pamięć, uwagę i emocje. Kształtują również muzyczną wrażliwość, rozwijają słuch muzyczny i poczucie rytmu. Pośrednio stymulują

rozwój mowy. Do muzyki lub rytmu wystukiwanego przez rodzica dziecko może poruszać się, wykonywać gesty, szybko – wolno, w zależności od tego,

co słyszy i pomysłowości rodzica, który ćwiczy z dzieckiem.

 

Czytanie, czytanie, czytanie…  • Tablica Ogłoszeń