cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Nasze Przedszkole


Prywatne Niepublicze Katolickie Przedszkole Sióstr Felicjanek to miejsce w dzielnicy Warszawa Białołęka (Tarchomin), w którym już ponad 80 lat służymy dzieciom i ich rodzinom.

Kiedy w 1935 roku siostry otwierały Przedszkole w Wiśniewie była to niewielka miejscowość w gminie Jabłonna. Opieką swoją objęły 30 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W małym budynku w ogrodzie, stanowiącym część obecnego budynku (szatnia i część korytarza) dzieci spędzały czas pod opieką siostry wychowawczyni. Liczba dzieci w Przedszkolu w latach 1935 – 1944 wahała się między 25 a 30, w latach 1945 – 1950 wynosiła 50 – 60 dzieci, w latach 1951 – 1960 dzieci było 30 – 45.

Przedszkole działało bez przerwy zarówno w latach okupacji hitlerowskiej jak i w czasach totalitaryzmu komunistycznego.

W 1991 roku zostało zarejestrowane w Ministerstwie Edukacji Narodowej jako Przedszkole niepaństwowe, a 6 maja 1992 roku Decyzją Nr 39 Kuratorium Oświaty zostało uznane za Przedszkole publiczne.

W latach 1991 do 1999 w Przedszkolu były dwie grupy, do których uczęszczało ok. 40 dzieci. Po rozbudowie Przedszkola powstała trzecia grupa i łącznie liczba dzieci wynosiła ok. 80. W roku szkolnym 2006/2007 po kolejnej rozbudowie do Przedszkola uczęszczało 101 dzieci.

Od stycznia 2014r. zmienił się status Przedszkola, placówka stała się instytucją niepubliczną. Spowodowane było to tym, iż weszła w życie nowa „ustawa przedszkolna” mówiąca, m.in. o tym, że w przedszkolu publicznym nie wolno prowadzić zajęć dodatkowych. Poza tym, w myśl katolickiego charakteru placówki chcemy chronić dzieci przed wpływem ideologii gender.

Przedszkole bierze udział w licznych konkursach ogólnopolskich często zdobywając nagrody. Uczestniczy w programach edukacyjnych typu: „Zdrowy przedszkolak”, „Akademia Aquafresh” itp. Wspiera różne akcje m.in.: „Zbieramy złom kluczowy dla Budzika”, „Zbieramy nakrętki dla misia Zdzisia”, „Góra grosza”, „Książka dla szpitala”, „Zbieramy zużyte baterie i tonery”.

We wrześniu 2015r. Przedszkole otrzymało „CERTYFIKAT NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI OFEROWANYCH USŁUG EDUKACYJNYCH” wydany przez głos opinii publicznej. Informacje o Przedszkolu zostały zamieszczone na portalu „Zadowolony konsument”.

Nasze Przedszkole na warszawskiej Białołęce swoją opieką obejmuje najmłodszych jego mieszkańców, by pomóc im wzrastać w umiłowaniu Boga i wartości takich jak dobro, prawda, odpowiedzialność. Doceniając wartość każdego dziecka pomagamy kształtować poczucie własnej wartości, tak by odważnie podejmować zadania jakie stawia przed młodym człowiekiem życie.

Przedszkole bierze udział w projektach

  • Międzynarodowy projekt „Magiczna  moc  bajek”
  • Ogólnopolski projekt „Zabawa sztuką”
  • Projekt „Zdrojek i przyjaciele”. XII edycja programu „Mamo, tato, wolę wodę!”
  • Projekt „Kubusiowi przyjaciele  natury”

Przedszkole bierze też udział w licznych konkursach wewnątrz przedszkolnych i poza przedszkolnych