cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Rehabilitant


Rehabilitant pracujący w przedszkolu jest terapeutą metody NDT-Bobath Baby oraz Integracji Sensorycznej.

Sala do ćwiczeń i zajęć SI jest wyposażona w odpowiedni i certyfikowany sprzęt rehabilitacyjny. Prowadzone przez niego zajęcia ruchowe mają na celu:

  • normalizację napięcia mięśniowego,
  • rozwijanie reakcji równoważnych,
  • poprawę postawy ciała,
  • doskonalenie procesów układu nerwowego poprzez stymulację układów sensorycznych: dotykowego, przedsionkowego, proprioceptywnego, słuchowego
  • rozwijanie planowania motorycznego,
  • ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
  • rozwijanie obustronnej i naprzemiennej koordynacji ruchowej,
  • usprawnianie małej i dużej motoryki,
  • rozwijanie sprawności ogólnokondycyjnej,
  • rozwijanie planowania przestrzennego i orientacji w zakresie schematu ciała.