cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Grupy


program image

Jeżyki

„Jeżyki”  to grupa pięciolatków.

Dzieci chętnie uczęszczają do przedszkola, są pogodne, otwarte, ciekawe i aktywne zarówno  podczas zabaw jak i zajęć. Wychowankowie bardzo lubią różnego rodzaju gry i zabawy ruchowe, organizowane  w sali przedszkolnej jak i na placu zabaw. Wspólnie chętnie uczą się zasad zgodnego współżycia w grupie. Starają się być samodzielne i koleżeńskie.   Z chęcią uczą się nowych wierszyków, piosenek i rymowanek. Bardzo też lubią zabawy ruchowe, dydaktyczne i tematyczne  w kącikach zainteresowań. Każdy dzień wypełniony jest radosną zabawą, zajęciami edukacyjnymi, zajęciami dodatkowymi oraz spacerami, dzięki czemu uśmiech nie znika z ich twarzy.

W czasie pobytu w przedszkolu dzieci chętnie poszerzają wiedzę , rozwijają swoje umiejętności.

Z uśmiechem na twarzach i wiarą we własne możliwości z łatwością pokonują wszystkie wyzwania, a pobyt w przedszkolu jest dla nich czasem przyjemności i wszechstronnego rozwoju.

Poprzez różnorodne zadania o charakterze wychowawczym i dydaktycznym dążymy do wspomagania wszechstronnego rozwoju dziecka w jego sferze duchowej, emocjonalnej, poznawczej, fizycznej i społecznej.