cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Rekrutacja


obrazek

Rekrutacja 2023

do Przedszkola  Sióstr Felicjanek

Św. Feliksa z Kantalicjo

w Warszawie

Rekrutacja odbywa się w okresie

od 15.02 do 27.04.2023r.

28.04 będą wywieszone listy dzieci przyjętych do naszego Przedszkola.

 

Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola, którzy chcą by ich dziecko było przyjęte na nowy rok szkolny, także muszą złożyć karty zgłoszenia dziecka.

kubus

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

  • Czesne – 450 zł miesięcznie
  • Żywienie – 18 zł za każdy dzień pobytu dziecka w Przedszkolu

 

Wszystkich Rodziców dzieci nowo przyjętych prosimy o wpłacenie wpisowego w kwocie

100 zł do 9 maja br. Datę zebrania informacyjnego podamy w późniejszym terminie.

 

Niewpłacenie wpisowego i nieobecność Rodziców na zebraniu jest równoznaczna, ze skreśleniem dziecka z listy.

 

Załączniki:

Cele i zadania przedszkola

Karta zgłoszenia dziecka 2023

Zajęcia dodatkowe w przedszkolu