cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Ćwiczymy pamięć słuchową

Proponuję następujące zabawy:

 

1.Wyklaskiwanie podanego rytmu, tworzenie jego graficznego obrazu, np. poprzez rysowanie kółek, kresek lub układanie z pasków papieru, patyczków, kolorowych nakrętek;

2.Wyklaskiwanie rytmu, piosenki, wierszyka, bawienie się w tworzenie rymów, np. kukułka – jaskółka, domek – Tomek itp.

3.Wyszukiwanie przedmiotów lub obrazków, których nazwa rozpoczyna się lub kończy określoną głoską;

4.Wyróżnianie pierwszej głoski, środku i na końcu  wyrazu o prostej budowie fonetycznej;

5.Tworzenie wyrazów zawierających głoskę, np.  a:

– na początku ( Ala, apteka, akwarium), w środku ( pas, lato) i na końcu ( głowa)

albo sylabę np.       –  sylaba ło: łom, łoś, łomot

6.Wyszukiwanie par obrazków, na których znajdują się przedmioty, których nazwy różnią się jedną głoską, np. rak-rok, las-lis, rak- mak, laska- maska.

7. Budowanie ciągów wyrazowych z ostatniej głoski danego wyrazu, np. zamek – kot –tort-towar- rower

8. Powtarzanie  zgłosek, wyrazów, zdań, w podanym przez nią rytmie, np.

– sza-sza-sza, sza

– cza-fa, fa-fi

– ra-ra-fa, fa-mi, mi

– sylabizowanie wyrazów, np. do-mek, ko-tek

– sylabizowanie wyrazów w zdaniu, np. Kot pi-je mle- ko. Lu –stro  wi –si   na  ścianie.

9. Tworzenie nowych wyrazów przez dodanie głoski lub sylaby, np.:

– to: tor, tok, top, kto, tom

– to: to-na, to-nie, la-to, pus-to

10.Wyklaskiwanie rytmu piosenki, wierszyka, zabawa w tworzenie rymów, np.

jaskółka- kukułka- wiewiórka- podpórka- bułka- kulka- sójka, itp.

11.Budowanie wyrazów, zawierających określoną głoskę, np. ‘a’

– na początku: auto, akwarium, antylopa

– w środku: lampa, lato, pas

– na końcu: głowa, biedronka,  brama

12.Określanie położenia głoski w wyrazie, np. jaki dźwięk słyszymy po, a jaki przed- „L” w wyrazach: mleko, klocek, Ola, Ala

13. Budowanie ciągów wyrazów z ostatniej głoski danego wyrazu, np.: Zamek- kot- tort- tron- nos

 

www.mauthor.com/present/5871722151149568?fbclid=IwAR0YgSeWmJ4CAdsNPglNnb-FsLKru4kpQMOvkfG1qeeG1SnlZ3eIJyQ5ZfI  • Kącik logopedyczny
  • Tablica Ogłoszeń