cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

„Kim będę jak dorosnę?”

Praca plastyczna

 • Oglądanie obrazków, odgadywanie „Czym zajmuje się przedstawiona postać ?” ( Książka „Zgadnij, kto to” Arkadiusz Maćkowiak wyd. HARMONIA)
 • Przyporządkowywanie podpisów do obrazków (z pomocą rodzica)
 • Wyszukiwanie swoich literek w nazwach zawodów
 • Zabawa przy piosence o zawodach – nauka utworu  https://www.youtube.com/watch?v=u_2RTNZvFrc
 • Rysowanie tematycznego obrazka „Kim będę jak dorosnę?”
 • Zabawa matematyczno-manipulacyjna

 fryzjerka 

kucharz

lekarz 

nauczyciel008

piosenkarka 

policjant

 

Podpisy do obrazków (zawody):

 l e k a r z      n a u c z y c i e l      k u c h a r z      f r y z j e r      p o l i c j a n t      p i o s e n k a r k a

 Zabawa matematyczna: Nawlekanie koralików

Dziecko losuje kartę z cyfrą, (lub liczbą kropek) a następnie nawleka na sznurek, rzemyk lub długą wykałaczkę odpowiednią liczbę koralików, makaronów penne itp. Można rozłożyć kilka wykałaczek lub sznureczków na które dziecko nawleka odpowiednią ilość elementów a następnie przelicza je i porównuje ich ilość ze sobą, określa na którym sznurku jest mniej a na którym więcej, ile trzeba dołożyć lub zdjąć, żeby było np. tyle samo.

https://dziecisawazne.pl/sensoryczna-matematyka/

Wizytówki dzieci

 Co czterolatek umieć powinien

 • Zna wybrane zawody
 • Zna swoje imię w wersji graficznej
 • Zna litery z których składa się jego imię, potrafi wyszukać je w innych wyrazach
 • Rysuje postać człowieka ( jak ? – w postaci schematu, uwzględniając szczegóły…)
 • Dobrze radzi sobie ćwiczeniami manualnymi np.  nawlekanie korali, makaronu
 • Ma świadomość liczby (…3, 4, 5, 6…)
 • Rozumie i samodzielnie wykonuje polecenia

 

       Drodzy rodzice i Opiekunowie!

Zachęcamy do korzystania ze Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej rekomendowanej przez MEN

. Zachęcamy do systematycznego odwiedzania naszej strony internetowej www.men.gov.pl oraz korzystania ze Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej www.epodreczniki.pl.

https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-na-odleglosc  .

www.scholaris.pl

Zasoby portalu Scholoris zostały zaindeksowane do obowiązującej podstawy programowej kształcenia ogólnego. W praktyce oznacza to opisanie każdego zasobu odpowiednim numerem zagadnienia z podstawy programowej oraz do etapu edukacyjnego (wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, szkoła podstawowa klasy IV-VIII, szkoła ponadpodstawowa)

www.kopernik.org.pl

Centrum Nauki Kopernik uporządkowało i udostępniło na stronie http://www.kopernik.org.pl/kopernikwdomu-dla-nauczycieli/ zasoby edukacyjne adresowane do nauczycieli i uczniów. Wszystkie materiały zostały opracowane w ramach realizowanych przez Centrum programów i projektów, w partnerstwie z instytucjami oraz organizacjami polskimi i zagranicznymi. Z wszystkich udostępnionych zasobów można korzystać bezpłatnie.

Oferta Telewizji Polskiej

 1. Oferta dla najmłodszych widzów, ich rodziców oraz nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej:
 • pasmo edukacyjne „Wesoła Nauka” emitowane każdego dnia, od poniedziałku do piątku, na antenie TVP2 w godz. 11:40-12:30. Program jest skierowany do przedszkolaków i dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, a także ich rodziców i nauczycieli. W programie trwającym ok. 30 minut dzieci zobaczą zaskakujące eksperymenty i intrygujące doświadczenia naukowe, a także kreatywne gry i zabawy, propozycje zajęć sportowych, prac twórczych oraz zajęć muzycznych;
 • „Domowe przedszkole” TVP ABC to oferta dla najmłodszych dzieci
  i ich rodziców, którą również można znaleźć na tvp.pl.

Oferta Polskiego Radia

      Polskie Radio Dzieciom to całodobowa stacja radiowa, która od godz. 7:00 rano nadaje programy dla dzieci, a od godz. 21:00 dla dorosłych. W ramówce stacji znajdują się audycje edukacyjne, naukowe i rozrywkowe rozwijające wyobraźnię i budujące kreatywność dzieci. Pasmo wieczorne, kierowane do osób dorosłych, to kompendium wiedzy w zakresie wychowania, rozwoju, kultury i sztuki. • Biedronki