cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Ekoprzyjaciele

 

Co to jest EKOLOGIA?

Co to jest ekologia? – słuchanie wiersza, rozmowa na temat jego treści.

Prosimy, by dziecko starało się zapamiętać wszystkie słowa, których znaczenia nie rozumie.

 

Co to jest ekologia?  D. Klimkiewicz, W. Drabik

Ekologia – mądre słowo,

a co znaczy – powiedz, sowo?

Sowa chwilę pomyślała

i odpowiedź taką dała:

„To nauka o zwierzakach,

lasach, rzekach, ludziach, ptakach.

Mówiąc krótko, w paru zdaniach,

o wzajemnych powiązaniach

między nami, bo to wszystko

to jest nasze środowisko.

Masz je chronić i szanować”

– powiedziała mądra sowa…

Po wysłuchaniu wiersza pytamy dziecko czy były słowa, których znaczenia nie rozumie.

Zadajemy pytania: Co to jest ekologia? Czego dotyczy ta nauka? Co oznacza słowo „szanować”?

Aby utrwalić definicję pojęcia „ekologia”, proponuję zabawę rytmiczną. Dziecko może wyklaskiwać, wytupywać fragment wiersza zgodnie z analizą sylabową:

To na-u-ka o zwie-rza-kach,

la-sach, rze-kach, lu-dziach, pta-kach.

Mó-wiąc krót-ko, w pa-ru zda-niach,

o wza-jem-nych po-wią-za-niach

mię-dzy na-mi, bo to wszyst-ko

to jest na-sze śro-do-wis-ko.

 

„Potrafię liczyć” – zabawy matematyczne z wykorzystaniem plastikowych zakrętek od butelek albo drobnych klocków.

– Dziecko segreguje zakrętki według kolorów.

– Dziecko bierze po dwie zakrętki każdego koloru i układa z nich rytmiczny wzór.

– Rodzic  układa dowolny rytmiczny wór ze swoich zakrętek. Zadaniem dziecka jest ułożenie takiego samego wzoru. Potem zmiana ról.

– Rodzic klaszcze. Zadaniem dzieci jest wziąć tyle zakrętek, ile klaśnięć usłyszy. Dziecko podaje liczbę klaśnięć.

– Rodzic pokazuje dziecku kolorowe kartoniki z cyframi. Dzieci biorą tyle zakrętek, ile wskazuje liczba na kartoniku, mają być one w kolorze kartonika. Dzieci podają liczbę zakrętek. Sumują zakrętki. Wskazują kolor zakrętek, których jest więcej.

– Dzieci układają z zakrętek różne obrazki.

 

„Oczyszczalnia ścieków” – zabawa badawcza.

Przygotowujemy własną mini  oczyszczalnie.

 

„Przyjaciele przyrody” – quiz wiedzy ekologiczno-przyrodniczej.

Pytania:

– Jaki kolor ma kosz na śmieci, do którego trzeba wrzucić plastikową butelkę po wodzie mineralnej?

 1. zielony
 2. żółty
 3. fioletowy

– Jaki kolor ma kosz na śmieci, do którego trzeba wrzucić starą, niepotrzebną gazetę?

 1. żółty
 2. zielony
 3. różowy

– Jaki kolor ma kosz na śmieci, do którego trzeba wrzucić słoik po dżemie?

 1. czerwony
 2. zielony
 3. niebieski

– Co oznacza słowo recykling?

 1. bardzo szybką jazdę na rowerze
 2. ponowne przetwarzanie zużytych rzeczy, np. puszek, butelek, papieru
 3. bardzo wysoki budynek

– Co oznacza słowo ekologia?

 1. nauka o wzajemnych relacjach pomiędzy środowiskiem a organizmami żywymi
 2. dyscyplina sportowa
 3. rodzaj tańca

– Co oznacza słowo odpady?

 1. coś do jedzenia
 2. coś do ubrania
 3. coś niepotrzebnego, do wyrzucenia

 

„Ekozabawki”

Przygotowujemy z dziećmi zabawkę z odpadów (plastikowych pojemników, kartonów, nakrętek, starych ubrań, foli kolorowych, sznurków, różnych opakowań, butelek czy słoików).

Ważne żeby dziecko najpierw samo zastanowiło się nad tym z czego można zrobić zabawkę i w jaki sposób. Rodzic pomaga w wykonaniu. Ewentualnie podpowiada pomysł, podsuwa materiały.

 

– ,,Lotnisko” – samolot z rolki po papierze lub z butelki po wodzie mineralnej. Wycinamy z papieru śmigło, tak aby włożyć je w szyjkę butelki i następnie zakręcić. Z kartonu wycinamy skrzydła i przyklejamy taśmą dwustronną do butelki, wycinamy małe kółka i przyklejamy jako okienka w samolocie. Przeciętą na pół rolkę po papierze przyklejamy pod skrzydłami. Na tył samolotu przyklejamy statecznik wycięty z papieru. Podobnie wykonujemy samolot z rolki. Nacinamy rolkę z tyłu aby wsunąć wycięty z papier statecznik, doklejamy skrzydła z kartonu (można zrobić samolot dwupłatowy).

– ,,Praca w biurze – laptop”. Na zakrętkach od butelek wypisujemy cały alfabet oraz strzałki, enter i spacja, jak na laptopie. W części po czekoladach układamy naszą koreczkową klawiaturę, przyklejamy ją klejem introligatorskim. Na zamknięciu od pudelka przyklejamy kartkę z narysowanym obrazkiem – jak monitor komputera.

– ,,Restauracja, patelnie, pizza, jajka sadzone, czapka kucharza”. Do wykonania czapki kucharza potrzebujemy 3 białych kartek A4 sklejonych ze sobą dłuższym bokiem. Składamy je na pół, następnie nacinamy od włożonej strony na około 1,5 centymetrowe paski. Sklejamy dwa brzegi ze sobą. Szykujemy z kartonu koło o dowolnej średnicy (pizza) z folii aluminiowej przygotowujemy fragmenty / trójkąty pizzy. Dodatki wycinamy dowolnie, np. żółte ścinki jak ser, czerwone koreczki jako salami, itp. Z papierowego talerzyka robimy patelnię – malujemy go na czarno i doklejamy rączkę. Z rolek po papierze możemy zrobić filiżanki – odcinamy 2 cm pasek jako uchwyt filiżanki, następnie dół rolki nacinamy na 4 części i składamy do środka tworząc dno filiżanki. Ozdabiamy i przyklejamy uchwyt. Z kartonów i butelek przygotowujemy potrawy.

Poniżej załączam link dla „potrzebujących”

 

  Miłej zabawy!

20 zabawek dla dzieci, które zrobisz samodzielnie

 

 

 

  • Misie