cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Logopedyczne badania przesiewowe

Drodzy Rodzice!

 

 

Wrzesień to czas logopedycznych badań przesiewowych. Podczas spotkań z dziećmi sprawdzam  artykulację, rozwój mowy czynnej i biernej (mówienia i rozumienia),

budowę i sprawność narządów mowy, sposób oddychania i połykania. Po zakończeniu badań nauczyciele z grup przekażą Państwu moje arkusze obserwacji wraz z uwagami i zaleceniami. Dzieci zakwalifikowane do terapii logopedycznej będą uczęszczały na zajęcia 1 x w tygodniu. Uprzejmie zapraszam do spotkań ze mną w razie pytań i wątpliwości.

Poniżej w skrócie normy rozwojowe w zakresie mowy dla poszczególnych grup wiekowych.

 

Prawidłowy rozwój mowy dzieci 3-letnich

Dziecko 3-letnie powinno już wymawiać wszystkie samogłoski  (a,o,e,u,i,y ą,ę), chociaż w jego mowie mogą jeszcze występować ich zamiany, np. a=o, e=a, i=y (jest to związane z niewykształconą sprawnością narządów artykulacyjnych). Ze spółgłosek 3-latek powinien już wymawiać: m,mi,b,bi, p,pi,f,fi,w,wi,ś,ź,ć,dź,ń,k,ki,g,gi,ch,t,d,n,l,li,j,ł. W tym wieku mogą się już pojawiać głoski s,z,c,dz, oraz sz,ż,cz,dż, ale zazwyczaj są one jeszcze zmiękczane i zamieniane na ś,ź,ć,dź.  Głoska „r” jest bardzo często zamieniana na „l” lub „j”.

W trudnych wyrazach, w których spółgłoski znajdują się obok siebie, mogą być one opuszczane lub zastępowane  innymi dźwiękami, np. „pła” zamiast pchła.

Dziecko 3-letnie rozumie to, co do niego mówimy, jeżeli treść naszych wypowiedzi nie wybiega poza jego wcześniejsze doświadczenia. Dziecko spełnia polecenia zawierające znane mu wyrazy (np. wskazuje części ciała, części zabawek, przynosi przedmioty, próbuje wykonywać codzienne czynności według podanych instrukcji słownych, pytane – podaje swoje imię). Dziecko komunikuje się z otoczeniem budując kilkuwyrazowe zdania. Mówi chętnie i dużo. Jest ciekawe świata i zadaje wiele pytań.

 

Rozwój artykulacji dziecka 4-letniego ( normy rozwojowe)

Dziecko 4-letnie utrwala głoski s, z, c, dz, nie powinno ich wymawiać już jako ś, ż, ć, dź. Wiele dzieci zamienia głoskę r na l. Niektóre dzieci wymawiają już głoskę r i często jej nadużywają ( np. zamieniając „mleko” na „mreko”). Głoski sz, ż, cz, dż mogą być jeszcze zamieniane na s, z, c, dz lub ś, ż, ć, dź. Pozostałe głoski powinny być już realizowane prawidłowo. Grupy spółgłoskowe są często upraszczane.

 

 

Rozwój artykulacji dziecka 5-letniego ( normy rozwojowe)

U dziecka 5-letniego doskonali się wymowa i artykulacja. Dziecko w tym wieku powinno wymawiać już głoski: sz, ż, cz, dż. Głoska „r” zaczyna się ustalać, dlatego jej zamiana na głoskę „l” nie powinna nas niepokoić.  • Kącik logopedyczny
  • Tablica Ogłoszeń