cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

DRODZY RODZICE DZIECI NOWO PRZYJĘTYCH

W dniach 28 i 31 sierpnia zapraszamy na dni adaptacyjne w godz. 10-12. Ze względu na epidemię, z dzieckiem może przyjść tylko jeden rodzic. W miarę możliwości prosimy w te dni nie przyprowadzać rodzeństwa. Rodzice zobowiązani są do stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk oraz zachowania dystansu od innych rodziców z dzieckiem, nauczycieli  min. 1,5 m. W dniach adaptacyjnych biorą udział tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.  • Tablica Ogłoszeń