cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Psycholog


Psycholog w naszym Przedszkolu w swojej pracy wspiera dzieci w rozwoju poznawczym, emocjonalnym i społecznym. Prowadzi badania przesiewowe i obserwacje dzieci w grupie.

Podczas zajęć indywidualnych wspiera harmonijny rozwój przedszkolaków usprawniając percepcję wzrokową, słuchową, orientację w ciele i przestrzeni, koordynację wzrokowo-ruchową oraz sferę emocjonalną.

Ukończyła kurs I stopnia Metody Ruchu Rozwijającego na pracy Weroniki Sherborne i prowadzi grupowe Zajęcia Ruchu Rozwijającego w przedszkolu.

W swojej pracy pomaga także dorosłym, konsultując trudności zgłaszane przez rodziców lub nauczycieli. Wspiera dorosłych w lepszym rozumieniu potrzeb dziecka i optymalnym wspieraniu ich rozwoju.

Psycholog w naszym przedszkolu zatrudniony jest w pełnym wymiarze godzin.